Prof. Dr. Mahmut İlker YILMAZ

Prof. Dr. Mahmut İlker Yılmaz, halen ‘Journal of American Society of Nephrology’, ‘American Journal of Kidney Disease’, ‘Nephrology Dialysis Transplantation’, ‘American Journal of Hypertension’, ‘Antioxidants & Redox Signaling’, ‘Kidney and Blood Pressure Research’, ‘Drugs in R&D and Clinical Drug Investigation’, ‘Renal Faliure’, ‘Clinical and Experimental Hypertension’ dergilerine hakemlik yapmaktadır.

Prof. Dr. Mahmut İlker Yılmaz, 5 yıl Dünya Nefroloji Derneği ‘Young Nephrology Committee’ yönetim kurulu üyeliği, Avrupa Nefroloji Derneğince (European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association –ERA-EDTA) dünyadaki tüm Nefrologlara eğitim vermek maksadıyla oluşturulan ‘NDT-Educational’ departmanının ‘Clinical Nephrology and End-Stage Renal Disease’ bölümünün sorumluluğunu da yürütmüştür.

Nephrology Dialysis Transplantation dergisinin Editörler Kurulu, ‘Turkish Journal of Medical Science’ (Editörler kurulu), ‘Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal’ (Yardımcı Editör, Genel sekreter, editörler kurulu) , Gülhane Tıp Dergisi Editör yardımcılığı ve ‘BANTAO’ (Journal of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs) (Editörler kurulu) dergilerinin farklı kurullarında yer almıştır.

Bugüne dek değişik kurumlar tarafından son 8 yılda toplam 23 ödüle layık görülen Mahmut İlker Yılmaz’ın aldığı ödüller arasında 2005, 2007 ve 2008 yıllarında ‘ERA-EDTA (Avrupa Diyaliz ve Transplantasyon Derneği)’toplantılarında sunduğu bildirilerle üç kez üst üste ‘Genç araştırıcı ödülüne’, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında da üst üste 11 yıl ‘GATA Bilimsel çalışmaları teşvik ve hizmet birincilik ödülü’ ne layık görülmüştür.

Prof. Dr. Mahmut İlker Yılmaz 2008 yılında “Nefroloji alanında önemli yer tutan kronik böbrek hastalığı (KBH), proteinüri ve böbrek nakli durumlarında endotel disfonksiyonunun oksidatif stres, inflamasyon, nitrik oksit metabolizması ve adipositokinler ile olan ilişkileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle TÜBİTAK Teşvik ödülünü, 2009 yılında ‘Nefroloji alanında yaptığı nitelikli araştırmalar’ nedeniyle Eczacıbaşı Tıp Teşvik ödülünü ve yine 2009 yılında “ADMA düzeyleri; proteinüri, sekonder amiloidoz ve endotelyal disfonksiyon ile ilişkilidir” başlıklı araştırmasıyla Roche Tıp Araştırmaları birincilik ödülünü, 2010 yılında ise ‘Kronik böbrek hastalarında hemoglobin endotel disfonsiyonu ile ilişkilidir’ başlıklı araştırmasıyla Dahili Tıp Bilimleri alanında 2010 yılı Güven Tıp Ödülleri Dr. Aysun Küçükel ve Dr. Ahmet Küçükel Genç Araştırmacı Tıp ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Mahmut İlker Yılmaz, uluslararası dergilerde basılmış toplam 166 yayını mevcut olup bu yayınlardan 124 adedi orijinal araştırma makalesi, 10 adet derleme ve 32 adet olgu sunumu şeklindedir. Adayın toplam 100 uluslararası yayınına son 10 yıl içinde toplam 9557 atıf yapılmıştır. H-indeksi 58 olup Türkiye’de tüm hekimler arasında 1.ci sıradadır. Halen İsveç, İtalya, ABD, Kanada, Fransa ve İspanya ile ortak çalışmalar yürütmektedir.

Prof. Dr. İç Hastalıkları Ve Nefroloji Uzmanı

1972 yılında Erzurum’da doğan Prof. Dr. Mahmut İlker Yılmaz, 1988 yılında Erzurum Lisesinden mezun olduktan sonra girmiş olduğu GATA Tıp Fakültesinden 1994 yılında mezun olmuştur. 1997-2001 yılları arasında GATA İç hastalıkları Bilim dalında ihtisasını tamamlayan Mahmut İlker Yılmaz, 2001-2003 yılları arasında aynı klinikte İç hastalıkları uzmanı olarak çalışmıştır. 2003-2006 yılları arasında GATA Nefroloji bilim dalında yan dal ihtisasını yapmıştır. 2006 yılında Avrupa Nefroloji Derneği tarafından verilen (European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association –ERA-EDTA) “ERA-EDTA Fellowship“ bursunu almaya hak kazanan Mahmut İlker Yılmaz, 1 yıl süre ile İsveç Karolinska Enstitüsü Nefroloji departmanında araştırmacı olarak çalışmıştır. Mahmut İlker Yılmaz, Karolinska Enstitüsünde kaldığı 1 yıl süresince katıldığı araştırma grubu ile birlikte kronik böbrek hastalığının gelişmesi ve ilerlemesinde rol alan (Nitrik oksit, adipositokinler ve endotel disfonksiyonu) mekanizmaları anlaşılmasına yönelik çalışmalar yapmıştır. 2007 yılında Türkiye’ye dönen Mahmut İlker Yılmaz, GATA Nefroloji Bilim dalında önce yardımcı doçent, 2008 Aralık ayında da Doçent, 2015 yılında da Profesör ünvanı almıştır. 2016 yılından bu yana Epigenetik mekanizmalar ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Halen Bilge Hayatlar Sağlıklı Yaşam Merkezinde tıbbi direktörlük görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda Epigenetik Sağlık Çözümleri Merkezinin kurucusu olan Prof. Dr. Mahmut İlker Yılmaz dünaya da sıkça karşılaşılan kronik hastalıkların patogenezinde rol oynayan İnflamasyon, Oksidatif Stres ve Endotel Disfonksiyon mekanizmalarının doğru gıdalarla (Morinda Citrofolia, Alaska Blueberry ve Alaska Somonu) düzeltilmesi üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Prof. Dr. Mahmut İlker Yılmaz’ın temel araştırma konuları Kronik böbrek hastalığında, proteinüride ve böbrek transplantasyonunda endotel disfonksiyonunun ve vasküler kalsifikasyonun saptanması ve bunların inflamasyon, oksidatif stres, nitrik oksit metabolizması ve adipoz dokusu ile olan ilişkilerinin gösterilmesidir.

Aday halen İsveç ve İtalya ile ortak projeler yürütmekte olup içinde kronik böbrek hastalığı (Evre 1-5) olan hastalardan oluşan 4 yıllık takipli Türkiye’nin en büyük kohortunu elinde bulundurmakta olup Kronik böbrek hastalıklı hastalarda oluşan kardiyovasküler olay ve ölümlerden endotel disfoksiyonunun, nitrik oksit metobolizmasının, inflamasyonun ve vasküler kalsifikasyonun ne derece sorumlu olduğunu ortaya koyan çalışmalar yaparak Türkiye’nin uluslararası Nefroloji alanında söz sahibi olmasına katkıda bulunmaktadır.

Prof. Dr. Mahmut İlker Yılmaz, halen ‘Journal of American Society of Nephrology’, ‘American Journal of Kidney Disease’, ‘Nephrology Dialysis Transplantation’, ‘American Journal of Hypertension’, ‘Antioxidants & Redox Signaling’, ‘Kidney and Blood Pressure Research’, ‘Drugs in R&D and Clinical Drug Investigation’, ‘Renal Faliure’, ‘Clinical and Experimental Hypertension’ dergilerine hakemlik yapmaktadır.

Prof. Dr. Mahmut İlker Yılmaz, 5 yıl Dünya Nefroloji Derneği ‘Young Nephrology Committee’ yönetim kurulu üyeliği, Avrupa Nefroloji Derneğince (European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association –ERA-EDTA) dünyadaki tüm Nefrologlara eğitim vermek maksadıyla oluşturulan ‘NDT-Educational’ departmanının ‘Clinical Nephrology and End-Stage Renal Disease’ bölümünün sorumluluğunu da yürütmüştür.

Nephrology Dialysis Transplantation dergisinin Editörler Kurulu, ‘Turkish Journal of Medical Science’ (Editörler kurulu), ‘Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal’ (Yardımcı Editör, Genel sekreter, editörler kurulu) , Gülhane Tıp Dergisi Editör yardımcılığı ve ‘BANTAO’ (Journal of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs) (Editörler kurulu) dergilerinin farklı kurullarında yer almıştır.

Bugüne dek değişik kurumlar tarafından son 8 yılda toplam 23 ödüle layık görülen Mahmut İlker Yılmaz’ın aldığı ödüller arasında 2005, 2007 ve 2008 yıllarında ‘ERA-EDTA (Avrupa Diyaliz ve Transplantasyon Derneği)’toplantılarında sunduğu bildirilerle üç kez üst üste ‘Genç araştırıcı ödülüne’, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında da üst üste 11 yıl ‘GATA Bilimsel çalışmaları teşvik ve hizmet birincilik ödülü’ ne layık görülmüştür.

Hemen Randevu Alın