Sağlık Hizmetleri

 • Uzman hekim kontrolü
 • Konsültasyon
 • Gerekli tedavi ve ilaç uygulamaları
 • Hastanın düzenli kontrolü ve takibi
 • Akut ve kronik hastalıkların takibi ve bakımı
 • Tıbbi danışmanlık ve koordinasyon; sağlıkla ilgili her türlü bilgilendirme ve yönlendirme
 • 24 saat hemşire takibi
 • İlaç uygulamaları
 • Enjeksiyon
 • Serum takma/çıkarma
 • Sonda ve katater uygulamaları
 • Kan alma
 • Pansuman ve yara bakımı
 • Infüzyon uygulamaları
 • Ostomi bakımı
 • Hasta, hasta yakını eğitimi ve danışmanlık

Hızlı Randevu Alabilirsiniz